Nisan 2008 için arşiv

29 NİSAN AVRUPA İMMÜNOLOJİ GÜNÜ

Türk İmmünoloji Derneği Başkanı Dr. Günnur Deniz, Sağlık Dergisine 2006 yılından itibaren 29 Nisan’ın Avrupa İmmünoloji Günü olarak kabul edilmesi ve dernekleri ile ilgili bilgi verdi.

Türk İmmünoloji Derneği’nin 1974 yılında Prof. Dr. Asuman Müftüoğlu’nun başkanlığında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Tıp Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyelerinin katkılarıyla kurulduğunu ifade etti. Dr. Günnur Deniz derneğin kurulmasıyla birlikte yaptıkları bilimsel faaliyetler kapsamında, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlediklerini, bölge toplantıları yaptıklarını, kurslar verdiklerini ve konuyla ilgili kitaplar yayınladıklarını söyledi. Ayrıca 2006 yılından itibaren 29 Nisan tarihinin “Avrupa İmmünoloji Günü” olarak kabul edildiğini ve tüm dünyada da kabul gördüğünü belirten Deniz, tüm İmmünoloji Dernekleri gibi Türk İmmünoloji Derneği’nin de bu tarihe rastlayan hafta boyunca halkın immünolojiye olan farkındalığını arttırmak amacıyla çeşitli faaliyetler düzenlediğini bildirdi. İmmünoloji günü için düzenledikleri faaliyetler arasında konferanslar, eğitim seminerleri, el broşürleri, afiş ve medyada yapılan tanıtım programları olduğunu kaydetti.

“Turkish Journal of Immunology” her yıl 2 kez yayınlanıyor
Dernek Yönetim Kurulunun Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman ve Üyelerden oluştuğunu bildiren Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Günnur Deniz; dernekler kanununa göre dernek kurma hakkına sahip her hekim, diş hekimi, veteriner, eczacı, biyolog, kimya mühendisi, kimyager ve benzeri immünoloji ile uğraşan fakülte mezunu kişilerin derneğe üye olabildiğini belirtti. Deniz: “Derneğimiz yaklaşık olarak 500 üyeye sahip. Dernek genel kurulu her 2 yılda bir Nisan ayı içinde üyelerin yarıdan bir fazlasının bulunması ile toplanmakta, ilk toplantıda yeterli sayı sağlanmadığı durumda ikinci toplantıda çoğunluk aranmamaktadır. En son Genel Kurul 21 Nisan 2006 tarihinde yapıldı. “Turkish Journal of Immunology” dergisi Türk İmmünoloji Derneği’nin yayınladığı resmi bir dergidir. Dergimiz senede iki kez olmak üzere (15 haziran ve 15 aralık) yayınlanmakta. 1996 yılında yayınlanmaya başlanan “Turkish Journal of Immunology” dergisi İngilizce olarak basılmakta. 2007 yılından itibaren dergimizin editörlüğünü Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu, eş-editörlüğünü Prof. Dr. Günnur Deniz, yabancı dil editörlüğünü ise Dr. Cem Ar yürütmekte” dedi.

Derneklerindeki üyeler arasındaki iletişimi sanal ortamda http://www.turkimmunoloji.org.tr web sayfası ve info@immunoloji.org.tr mail adresi aracılığıyla sağladıklarını söyleyen Deniz: “Derneğin kendi içinde çalışan çeşitli bilimsel çalışma grupları bulunduğunu, bu grupların, Akım Sitometri Çalışma Grubu, İmmün Yetersizlik Çalışma Grubu, Moleküler İmmünoloji Çalışma Grubu ve Eğitim Çalışma Grubu olduğunu belirtti. Ayrıca Derneğin IUIS (International Union of Immunological Societies), 1976; EFIS (European Federation of Immunological Societies), 1971; BAIS (Balkan Association of Immunological Societies)” olmak üzere üç uluslararası kuruluşun üyesi olduğunu söyledi.

“Temel İmmünoloji alanında uzmanlık verilmiyor”
Temel immünolojiye verilen önemin her geçen gün arttığını ifade eden Deniz bilimsel olarak çalışanların sayısının fazla olmadığını söyledi. Klinik immünolog sayısının çocuk ve dahiliye bünyesinde yaklaşık 50 kişi olduğunu söyleyen Deniz şöyle konuştu: “Günümüzde temel immünoloji alanında uzmanlık verilmemekte. Ancak master (2 yıl) ve doktora (4 yıl) programları bulunmakta. Klinik immünoloji alanında ise pediatri veya dahiliye uzmanı olan hekimler tıp fakültelerinde pediatri veya dahiliye bünyesinde bulunan klinik immünoloji bilim dallarında yan dal uzmanlık eğitimi alarak (3 yıl) klinik immünolog ünvanını alınabilmektedir. Derneğinizin temel amaçları arasında temel immünolojinin önemini duyurmak, bu alandaki bilimsel araştırmaları ve gelişmeleri gerek üyeler gerekse tüm tıp camiası ile paylaşmak ve immün yetersizlik hastalıklarının daha iyi tanınması ve dolayısıyla tedavi edilebilmesi olarak özetleyebiliriz.”

Yorum bırakın

DOÇ.DR. BOZDAĞ’A ÖDÜL YAĞMURU

Videoanoskop çalışmasıyla Japonya’dan ödülle dönen İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Ali Doğan Bozdağ, bu defada yeni icatları Videoposter ile dikkat çekmeye başladı.

Videoanoskop adında yaptığı çalışmayla katıldığı kongrelerde bir ilke imza atan Doç. Dr. Ali Doğan Bozdağ, Japonyadan aldığı ödül sonrasında tıp dünyasına yenilikler kazandırmaya devam ediyor. Doç. Dr. Bozdağ, dünyada ilk olarak Videoposteri geliştiren bilim adamı oldu. Bu farklı sunum tekniği önce Laparoskopik Endoskopik Minimal İnvaziv Dergisi’nde Türkçe yayınlandıktan sonra Japonya’daki kongre deneyimleri de eklenmiş olarak cerrahi alanda saygın bir dergi olan World Journal of Surgery’de İngilizce olarak yayınlandı. Böylece orijinali Türkçe olan bir çalışmanın önce Türkçe sonra İngilizce yayınlanması amacına da ulaşmış oldu.
Sağlık Dergisi’ne bilgi veren Doç. Dr. kongrelerde poster gösterimini metin ve resimlerden farklı bir şekilde sunmayı düşündüğünü ifade etti. Bozdağ, seyahatlerde kullanılan küçük DVD’leri posterin arkasına yerleştirerek farklı bir sunum hazırladığını kaydetti. Doç. Dr. Ali Doğan Bozdağ, “ DVD’yi straforun içerisine yerleştirerek ameliyatın sunumunu hazırladım. Posterleri anlatırken, bu yöntem sayesinde ameliyatı da baştan sona izletebilme imkanı oldu. Çok ilgi çeken bir çalışma oldu. İlk olarak Nisan ayında Çukurova’da Koloproktoloji Kongresinde Videoanoskop konusunu sergiledik. Daha sonra Laparoskopik bant uygulamasını Antalya’da Laparoskopi kongresinde sergiledik ve her iki kongrede de sergilediğimiz konular birinci oldu.” şeklinde konuştu.

Yöntem, Safra Kesesinde Yırtıklarında Kullanılıyor
Laparoskopik bant ligasyonu konusunda da açıklama yapan Bozdağ, söz konusu yöntemin Doç. Dr. Hayrullah Derici’nin başkanlığında yürütülmüş bir çalışma olduğunu ve safra kesesi delinmelerinde uygulanabilecek pratik bir yöntem olduğunu söyledi. Ameliyat sırasında safra kesesinde delinme olduğunda müdahale edildiğini vurgulayan Bozdağ,” Laparoskopi sırasında safra kesesinde delinme olursa ameliyat güçleşiyor. Safra kesesinde yırtılan yere bant yerleştirilmesini düşünerek, kız çocuklarının saçlarını lastikle toplayıp kaymasını önleyen lastikler gibi bir yöntem geliştirdik. Grasper yani tutucu denilen alet ile deliği tuttuktan sonra tutucudaki halka indirilerek delik kapatılıyor. Böylece ameliyatı tamamlayana kadar risk ortadan kalkmış oluyor” şeklinde konuştu.

Videoanoskop ile yapılmış olan çalışmayı meslektaşı Doç.Dr.Tuğrul Tansuğ ile birlikte Japonya’nın ardından İtalya’da da sergileyen Bozdağ, gittikleri kongrelerde ilk ilgiyi çekenin videoposter olduğunu dile getirdi.

Doç. Dr. Ali Doğan Bozdağ İtalya’da katıldığı kongrede hazırladığı posterin yanında, videoanoskop ile yapılan ameliyatların DVD’sini dağıttıklarını da dile getirdi. Avrupa Asya Koloproktoloji Derneği Kurucu Üyesi olarak seçildiğini kaydeden Bozdağ, İtalya’da 6. Akdeniz Koloptroloji Kongresinde de ikincilik aldıklarını söyledi. Şu günlerde Amerika’ya giden Doç. Dr. Ali Doğan Bozdağ, Laparoskopi kursuna davet edildiğini ve bu sayede Laparoskopide ileri teknikler üzerine eğitim alacağını açıkladı.

SEİS’te Ödül Verdi
Expomed 2008 TÜYAP fuarında Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) tarafından ikincisi düzenlenen Cihaz Proje Yarışmasında Videoanoskop projesi ile birinciliği alan Doç. Dr. Ali Doğan Bozdağ törende şöyle konuştu: “Ödülü aldığım için çok mutluyum, videoanoskopun geliştirilmesinde emeği çeken herkese teşekkür ederim.Motive edici bir ödül olduğunu düşünüyorum. Ayrıca ödüle layık gördüğü için SEİS’e de teşekkür ederim”

Yorum bırakın