Archive for category Mesleki Sigorta

HEKİMLER SİGORTA YAPTIRMALI MI?

Mesleki Sağlık Sigortasının yaptırılmasının zorunluluğu olmadığını ve tamamen isteğe bağlı gözükse de yapılmasında büyük fayda olduğunu belirten Hekim sigortası uzmanı Faik Ekmekçi, “Araçlarımıza yaptırdığımız trafik sigortası nasıl bir yere kadar koruyor ve korumadığı yerde kaskomuz devreye giriyor. İşte Tam Gün Yasası ile birlikte yaptırdığımız poliçede aracımızın trafik sigortası ilave yapacağımız poliçede kasko yerine geçiyor” dedi.

Malpraktisin ardından gelen sorulara bir yenisi de hekimlerin mesleki zorunluluk sigortası oldu. Sigorta yaptırılmalı mı? En uygun firma hangisi? Sigortanın avantajları olacak mı? gibi kafa karışıklığını da beraberinde getirdi. Hekim sigortası ile ilgili Sağlık Dergisi’ne açıklamalarda bulunan Hekim sigorta uzmanı Faik Ekmekçi şunları söyledi: “Sigorta sistemi hekimin yapacağı her türlü tıbbi müdahaleden dolayı oluşacak malpraktis ve komplikasyonlardan, kendisine açılacak maddi ve manevi tazminatlara karşı koruyor. Bunun sonucunda çıkan tazminatların yüzde 100’ünü karşılayan bir sistem. Ayrıca bu sigorta, hukuki yönden maddi destek de sağlıyor. Bu poliçeden sadece hekimlerimiz yararlanıyor. Fakat hemşirelerimiz içinde bu sistem ile ilgili bir çalışma sürüyor. Zorunluluk ise sadece 31.07 2010 tarihinde çıkan Tam Gün Yasası ile beraber gündeme gelen “Tıbbi kötü uygulamaya” ilişkin zorunlu mesleki sorumluluk poliçesinde var. Şu anda uygulanmamakla beraber 5 bin TL cezası bulunuyor. Fakat şuan bu poliçenin tamamlayıcı özellikte olan ikinci poliçenin (ihtiyari mesleki sorumluluk poliçesi)bir zorunluluğu yok ve tamamen isteğe bağlı. Bu poliçe isteğe bağlı gözükse de yapılmasında yarar var. Çünkü araçlarımıza yaptırdığımız trafik sigortası nasıl bir yere kadar koruyor ve korumadığı yerde kaskomuz devreye giriyor ise, Tam Gün Yasası ile birlikte yaptırdığımız poliçede aracımızın trafik sigortası ilave yapacağımız poliçede kasko yerine geçiyor. Bu poliçeyi yaptırırken de poliçenin bizi koruyup korumadığına dikkat etmeliyiz. Yani ilk poliçenin eksiklerini tamamlıyor mu veya ekstra koruyan teminat var mı diye dikkat etmeliyiz. Öncelikle poliçenin sigorta acentesine yaptırılması gerekiyor. Sigorta acentesine yaptırırken de bu branş ile bilgisi var mı? Bu konuda deneyimi nasıl bir hasar olduğunda nasıl bir yol izleneceğini biliyor mu? Çünkü bu branşta acentede çalışanlar tam olarak bilgi sahibi değil. Bu braşın hasar dosyaları idare soruşturmalar bitince, soruşturma açılabilir.Poliçelerini bu alanda uzman olan bir kuruluşa yaptırın.”

“Zorunlu Sigortanın Genel Şartları İhtiyari Sigortadan Farklıdır”
Türk Tabibleri Birliği konu hakkında şu açıklamayı yaptı: “Meslektaşlarımız 5947 Sayılı Yasa ile zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmakla yükümlü tutuldu. Zorunlu sigortanın genel şartları ihtiyari sigortadan farklıdır. Bu nedenle zorunlu sigorta dört durum dışında mesleki faaliyetle ilgili bütün riskleri teminat kapsamına alıyor. Poliçenizde bu dört hal dışında kapsam dışında bırakılan bir risk olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Sigorta teminatı dışında bırakılan haller; Sigortalının, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları veya etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepler, mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür olay ile davranışlar, sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen olaylar, ve idarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai şartlardır.

Uzmanlık Alanlarına Göre Risk Grupları ve Prim Tutarları
PT rakamlarına %5 vergi ekleniyor.

1. Risk Grubu
PT: 150 TL
1.Adli Tıp
2.Anatomi
3.Askeri Sağlık Hizmetleri
(Askeri Sahra Hekimliği)
(Askeri sahra sağlık hizmetleri hekimliği)
4.Çevre Sağlığı
5.Epidemiyoloji
6.Fizyoloji
7.Halk Sağlığı
8.Histoloji ve Embriyoloji
(Embriyoloji ve histoloji)
(Tıbbi histoloji ve embriyoloji)
(Histoloji ve ambriyoloji)
9.Temel İmmünoloji
(İmmünoloji)
10.Tıbbi Biyokimya
(Biyokimya ve klinik biyokimya)
11.Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
(Hidroklimatoloji)
12.Tıbbi Farmakoloji
13. Tıbbi Mikoloji
(Mikoloji)
14.Tıbbi Mikrobiyoloji
(Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji)
(Mikrobiyoloji)
15.Tıbbi Patoloji
(Patoloji)
16.Tıbbi Viroloji
(Viroloji)

2. Risk Grubu
PT: 300 TL
1.Aile Hekimliği
2.Askeri Psikiyatri
3.Çocuk Endokrinolojisi
(Çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları)
4.Çocuk Genetik Hastalıkları
5.Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları
(Çocuk İmmünolojisi)
(Çocuk Alerjisi)
6.Çocuk Metabolizma Hastalıkları
(Çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları)
7.Çocuk Radyolojisi
8.Çocuk Romatolojisi
9. Dermatoloji
10.Diş Tabibi
11.Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
12.Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
13.Geriatri
14.Hava ve Uzay Hekimliği
16.İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları(İmmünoloji) (Alerjik Göğüs Hastalıkları)
(Alerji Hastalıkları)
(Allerjik hastalıklar)
17.İş ve Meslek Hastalıkları(İşçi sağlığı ve iş güvenliği)
18.Klinik Nörofizyoloji
19.Nükleer Tıp
20.Pratisyen Tabip
21.Radyasyon Onkolojisi
22.Romatoloji
23.Sitopatoloji (Sitoloji)
24.Spor Hekimliği
25.Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp (Deniz ve sualtı hekimliği)
(Deniz hekimliği)
28.Tıbbi Genetik
29.Tıbbi Parazitoloji
(Parazitoloji)

3. Risk Grubu
PT: 500 TL
1.Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
2.Algoloji
3.Çocuk Cerrahisi
4.Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
5.Çocuk Gastroenterolojisi
(Çocuk Gastro. Hepatoloji ve Beslenme)
6.Çocuk Göğüs Hastalıkları
7.Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
(Çocuk Hematolojisi)
(Çocuk Onkolojisi)
8.Çocuk Kardiyolojisi
9.Çocuk Nefrolojisi
10.Çocuk Nörolojisi
11.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
12.Çocuk Ürolojisi
13.Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Psikiyatrisi)
(Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları)
14.Endodonti
15.Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
(Enfeksiyon Hastalıkları)
(Bakteriyoloji ve infeksiyon hastalıkları)
16.Gastroenteroloji
17.Göğüs Hastalıkları
(Göğüs hastalıkları ve tüberküloz)
18.Göz Hastalıkları
19.Harp Cerrahisi
20.Hematoloji
21.İç Hastalıkları
22.Kardiyoloji
23.Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
24.Nefroloji
25.Nöroloji
26.Ortodonti
27.Protetik Diş Tedavisi
28.Radyoloji
(Radyodiyagnostik)
29.Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
(Psikiyatri)
30.Tıbbi Onkoloji
31.Üroloji

4. Risk Grubu
PT: 750 TL
1.Acil Tıp (İlk ve acil yardım)
2.Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi
3.Anesteziyoloji ve Reanimasyon
4.Beyin ve Sinir Cerrahisi
(Nöroşirurji)
5.Cerrahi Onkoloji
(Onkolojik cerrahi)
6.Çocuk Acil
7.Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
8.Çocuk Yoğun Bakımı
9.El Cerrahisi
10.Gastroenteroloji Cerrahisi
11.Genel Cerrahi
(Genel şirürji)
12.Göğüs Cerrahisi
(Göğüs kalp ve damar şirürjisi)
13.Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi
14.Kadın Hastalıkları ve Doğum
15.Kalp ve Damar Cerrahisi
(Göğüs kalp ve damar şirürjisi)
16.Neonatoloji
17.Ortopedi ve Travmatoloji
18.Periferik Damar Cerrahisi
19.Perinatoloji
20.Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
21.Yoğun Bakım

Uzmanlık öğrencileri (asistanlar), devam ettikleri uzmanlık eğitimleri süresince, eğitimlerini bitirdiklerinde elde edecekleri uzmanlık dalı unvanına göre risk grubuna dahil edilecekler.

Sigorta Sözleşmesi, Zincirleme Sürdüğü Sürece Zaman Sınırı Olmaksızın Bütün Zararlar Karşılıyor mu?
Sigorta sözleşmesi, zincirleme sürdüğü sürece zaman sınırı olmaksızın bütün zararları karşılamıyor, poliçede belirtilen sözleşme türüne göre; ya sözleşmeden bir yıl önce ve sözleşme süresindeki mesleki uygulamalardan doğan zararları, sözleşme süresi içinde veya sözleşmeyi takip eden iki yıl içinde bildirilmesi koşulu ile karşılıyor. Ancak bu sürelerin sigorta poliçesi ile sigortalı hekim lehine uzatılması mümkündür.

Sigorta Şirketine Ne Zaman ve Nasıl Bildirimde Bulunmak Gerekir?
Hekime karşı yapılan tebligat sonucu davanın veya hukuki takibin öğrenilmesiyle, zararın gerçekleştiğinin ve bu zararın sigortalının sorumluluğundan kaynaklandığının mahkeme tarafından karar altına alınması hallerinde riziko gerçekleşmiş olur ve sigortalı hekimin gerçekleşen rizikoyu beş gün içinde sigorta şirketine bildirmesi gerekir.
Hekim; tıbbi zarar iddiası ile dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hâllerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve tazminat talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermekle yükümlüdür. Bildirimlerde yazılı şekil koşulu olmamakla birlikte, ispat kolaylığı bakımından yazılı olarak bildirmekte yarar bulunmaktadır.

Sigortacı Tazminatı Ne Zaman Öder?
Sigortacı, talep edilen tazminat ve giderleri, hak sahibinin tazminata konu olay ve zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu ve poliçe ekinde de yer alan diğer gerekli belgeleri eksiksiz olmalıdır. Bu belgeler şirketin merkez veya kuruluşlarına ilettiği tarihten itibaren 15 iş günü içinde gerekli incelemeleri tamamlayıp sözleşmeye aykırı olmayan zararlara ilişkin tazminatı öder.”

Yorum bırakın