Archive for category Novartis Bilim Ödülleri

KML’DE YENİ MOLEKÜL ÖDÜLLENDİRİLDİ

Novartis Bilim Ödülleri, bu yıl da Ankara Sheraton Otel’de düzenlenen 14 Nisan Novartis Bilim Günü 2011 kapsamında sahiplerini buldu. Dünya çapında yaptığı çalışmalarla ‘Kronik Mieloid Lösemi’ (KML) tedavisinde çığır açmış bir isim olan ve “Novartis Lider Bilim adamları” ödülü sahibi Novartis Global Araştırma Geliştirme Direktörü Dr. Paul Manley’in oldu.

Novartis Bilim Ödülleri, tıp ve eczacılık dünyasından önemli isimlerin bir araya geldiği 14 Mart Tıp Bayramı ve 14 Mayıs Eczacılık Günü arasında anlamlı bir köprü oluşturan 14 Nisan Novartis Bilim Günü’nde düzenleniyor. Novartis Bilim Ödülleri, bu yıl da Ankara Sheraton Otel’de düzenlen 14 Nisan Novartis Bilim Günü 2011 kapsamında sahiplerini buldu.

Novartis Türkiye Başkanı Güldem Berkman, dünyada ortalama yaşam süresinin uzamasıyla kronik hastalıklara sahip kişi sayısında artış olduğunu belirtti. Novartis Bilim Ödülleri, Sheraton Otel’de düzenlenen törende sahiplerine verildi. Novartis Türkiye Başkanı Güldem Berkman, törende yaptığı konuşmada, dünyada ortalama yaşam süresinin uzamasıyla kronik hastalıklara sahip kişi sayısında artış olduğunu dile getirdi. Berkman, “Geçmişte yaşamı sürdürmek önemli iken, bugün artık yaşam kalitesinin yüksek olması önem taşıyor. Bu nedenle araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde insan yaşamını olumsuz etkileyen hastalıklara çözüm bulunmasına ağırlık verdik. Novartis olarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerine bir önceki yıl 10 milyar dolar ayırdık.Novartis’in tüm sektörler içinde Ar-Ge’ye ayırdığı miktar bakımından dünyanın altıncı şirketi konumunda yer alıyor. Araştırma ve geliştirmeye verdikleri önemin meyvelerini topluyoruz. Çok sayıda yeni molekül üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Sosyal sorumluluk projelerine de önem veriyoruz. Sıtma ve cüzamın dünyada ortadan kaldırılmasına yönelik sosyal sorumluluk projesi yapıyoruz. İleriyi hedefleyen farklı bakış açımızla beklentilerin de üzerinde standartlar getirme düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bundan sonraki dönemlerde de ‘Hasta odaklı’ ilkemizle birlikte yeni teknolojileri anında hizmete sunacağız. Türkiye’de araştırma ve geliştirmeye yatırımımız her geçen gün artarak devam edecek” dedi.

“Jak 2 kinase İnhibitörleri ve Akut Mieloid Lösemi Tedavileri”
Tören, dünya çapında yaptığı çalışmalarla ‘Kronik Mieloid Lösemi’ (KML) tedavisinde çığır açmış bir isim olan ve “Novartis Lider Bilim adamları” ödülü sahibi Novartis Global Araştırma Geliştirme Direktörü Dr. Paul Manley’nin katılımıyla “Ar-Ge ve hasta odaklılık” temasıyla gerçekleşti. Tören sırasında konuşma yapan Dr. Manley, bilim camiasında mucize kabul edilen Imatinib ve Nilotinib ilaçlarının araştırma ve geliştirme serüvenini anlatırken, yakın gelecekte de hasta ihtiyaçlarının yoğun olduğu hematoloji alanında ‘Jak 2 kinase inhibitörleri’ ve ‘akut milöid lösemi’ tedavilerinde karşılanmamış hasta ihtiyaçlarına çözümler geliştirebilmek için neler hedeflendiğini paylaştı.

“Nilotilib, Türkiye’de Şubat 2009 Yılından Bu Yana Kullanılıyor”
Sağlık Dergisi’ne konuşan Dr. Paul Manley şu bilgileri verdi: “İmatinib tedavisi altında olup iyi cevap veren hastaların dışında iyi cevap vermeyen ve nüks yaşayan hasta grubu vardı. Charles Sawyers’ın Kaliforniya’da yaptığı bir yayını takibe, nüks yaşayan hastaların neden nüksettiklerini anlama şansımız oldu. Aynı dönemde ABD’de bir grupta imatinibin hedefiyle nasıl etkileşime girdiğini buldu. Bu bilgiyi de aldığımızda daha potent daha etkin bir ilaç oluşturacak olursak imatinib almalarına rağmen nüks eden hastalara böyle bir ilaç aracılığıyla yardımcı olabileceğimizi fark ettik. Bu alanda çalışmalarımız 2001 yılında başladı ve 2007 yılında ‘nilotilib’ için ilk onayımızı aldık. ABD’ imatinibe direnç gösteren KML hastalarının tedavisi amacıyla 2007 yılında onay aldı, ilaç daha sonra 2009 yılında Türkiye’de de onaylandı.”

“KML Hastalarının Nilotilib ile Daha da Uzun Süre Yaşamasını Ümit Ediyoruz”
İmatinib’in keşfinden önce KML tanısı almış bir hastaya en iyi yaşam beklentisinin 4 – 6 yıl arasında bir süre tanındığını belirten Manley, İmatinib’in devreye girmesiyle birlikte hastaların yüzde 90’da prognoz olarak 10 yıllık bir sağ kalım süresi ön görülmeye başlandığını söyledi. Manley, Nilotilib ile hastaların daha da uzun süre yaşamasını ümit ettiklerini kaydetti.

“İlacıda Bu Hedefe Yönelik Tasarladık”
Manley, SGK tarafında ödeme kapsamında bulunan Nilotilin’in, binlerce hasta üzerinde kullanıldığını ve endikasyonlar açısından tüm hastalarda imatinib’den daha etkin olduğunu belirtti. Manley, “Türkiye’de Nilotinib’in kullanımı ya İmatinib’i tolere edemeyen ya da İmatinib’e direnç geliştirmiş KML hastaları üzerinde ama kardiyovasküler hastalığı olanlar açısından daha dikkatli olmak gerekir. Nilotinib etkin çünkü; KML’de söz konusu olan hedefi biz çok iyi anladık. İlacıda bu hedefe yönelik tasarladık. İlacı iyi hedeflediğimiz ve hedefin dışında başka yerlere gitmemesini başardığımız için yan etkileri de en askeride tutabiliyoruz” dedi.

“İlaçları Klinik Deneme Aşamasına Getirebilme Sürecinde Yaklaşık 6 Bin Kişi Çalışıyor”
Novartis Ar-Ge merkezinde birçok ülkede araştırma yapıldığını anlatan Manley, “Bu araştırmalar ABD’de, Avrupa’da ve Uzak Doğu’da yer alıyor. İlaçları klinik deneme aşamasına getirebilme sürecinde yaklaşık 6 bin kişi çalışıyor. Bunların bir kısmı araştırmalarda bir kısmı da destek ekip olarak görev yapıyor. Bizim misyonumuz karşılanmamış cevaplara hedeflenmiş ilaçlarla cevap sunabilmek. İlaç keşfi çok farklı klinik disiplini içinde barındırır ve son derece motive edici güzel bir ortamdır. Şans yaver giderse sağlık alanında hastalıkların iyileştirilmesi adına son derece olumlu sonuçlar elde edilebilir. Araştırmalarda farklı disiplinlerden çalışanlar kimyager, biyologlar, farkologlar, farmakokinetisisler ve kristolografi uzmanları yer alıyor” diye konuştu.

Novartis Bilim Ödülleri
Novartis’in 1986 yılından itibaren araştırmaları teşvik etmek, sayılarını artırmak ve araştırmacılara kaynak yaratmak amacıyla tıp ve klinik alanlarda verdiği ”Novartis Bilim Ödülleri” de panelin ardından düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödüller, Hasta Yakını Araştırma Proje Ödülleri, Novartis Solunum Ödülü, Farmakoloji Dalı Araştırma Destekleri, Farmasötik Teknoloji Araştırma Destekleri, Farmasötik ve Medisinal Kimya Araştırma Destekleri dallarında verildi. Novartis Bilim Onur Ödülü’nü, Farmasötik ve Medisinal Kimya Bilim dalındaki araştırmaları, hizmetleri ve eczacılık bilimine yaptığı katkılardan dolayı Prof. Dr. Nedime Ergenç aldı.

• FARMAKOLOJİ DALI ARAŞTIRMA ÖDÜLLERİ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
Yrd. Doç. Dr. Yasemin Eraç Ege Üniversitesi. Ecz. Fak. Farmakoloji Anabilim Dalı
Arş. Gör. Çiğdem Selli Ege Üniversitesi. Ecz. Fak. Farmakoloji Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Buket Kosova Ege Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. Kamil Can Akçalı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Prof.Dr. Metiner Tosun Ege Üniversitesi. Ecz. Fak. Farmakoloji Anabilim Dalı

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
Prof.Dr. Mustafa Ark Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı
Uzm. Ecz. Aysun Özdemir Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı
Op. Dr. Belgin Polat , Zekai Tahir Burak Doğumevi, Ankara

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
Dr. Nihan Burul Bozkurt Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Can Pekiner Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. E.Pelin Kelicen Uğur Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı


• FARMASÖTİK TEKNOLOJİ PROJE DESTEK ÖDÜLLERİ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Yrd. Doç. Dr. Sinem Yaprak Karavana Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı
Uzm. Ecz. Seda Rençber Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı
Araş. Gör. Dr. Seda Özbal Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Ana Bilim Dalı
Doç.Dr. Çetin Pekçetin Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. Pelin Güneri Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fak. Ağız Diş ve Çene Radyolojisi AbD
Prof.Dr. Gökhan Ertan Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
Araş. Gör. Dr. Emine Şalva Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Biyoteknoloji AbD
Prof. Dr. Jülide Akbuğa Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Biyoteknoloji AbD
Yrd. Doç. Dr. Suna Özbaş Turan Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Biyoteknoloji AbD

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
Doç.Dr. Mine Özyazıcı Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı
Ar. Gör. Dr. İpek Özcan Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı Yük. Kim. Melike Fırlak Yrd. Doç. Dr. Bayrı Eraç Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji AbD
Araş. Gör. Uzm. Ecz. Sakine Tuncay Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji AbD Doç. Dr. Memet Vezir Kahraman Marmara Üniv. Fen Edebiyat Fak. Kimya Bölümü Organik Kimya AbD Prof. Dr. Mine Hoşgör Limoncu Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji AbD Prof. Dr. Süleyha Hilmioğlu Polat Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Prof.Dr. Özgen Özer Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı

FARMASÖTİK VE MEDİSİNAL KİMYA İLAÇ TASARIM VE GELİŞTİRME ARAŞTIRMA ÖDÜLLERİ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Prof. Dr. Fatma Gümüş Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. Ayhan Elmalı Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği AbD
Dr. Rahşan Ilıkçı Sağkan Gülhane Askeri Tıp Akademisi İmmunoloji Ana Bilim Dalı
Doç.Dr. Sibel Gür Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Viroloji Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. Aykut Özkul Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Ana Bilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Fatma Öztürk Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Ana Bilim Dalı
Uzm. Bio. Şükran Yılmaz Şap Enstitüsü Müdürlüğü Hücre ve Virüs Bankası Bölümü
Prof. Dr. Yalçın Elerman Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği AbD
Arş. Gör. Gökçen Eren Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. Leyla Açık Gazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Ana Bilim Dalı
Yrd. Doç.Dr. Ayten Çelebi Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Ana Bilim Dalı

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
Prof. Dr. Hakan Göker Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Ana Bilim Dalı Dr. Ecz. Mehmet Alp Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji AbD Doç.Dr. Zeynep Ateş Alagöz Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Sulhiye Yıldız Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji AbD

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

1.Grup
Öğr. Gör. Dr. Yusuf Özkay Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya AbD
Prof Dr. İlhan Işıkdağ Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya AbD
Doç.Dr. Zerrin İncesu Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı
Araş. Gör. Gülşen Akalın Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı

2.Grup
Yrd. Doç.Dr. Sevgi Karakuş Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya AbD
Prof. Dr. Feyza Arıcıoğlu Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Hale Zerrin Toklu Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı Doç.Dr. Bedia Kaymakçıoğlu Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya AbD Prof. Dr. Sevim Rollas Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya AbD

• 2009-2010 YILI NOVARTİS FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA ÖDÜLLERİ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
Ar. Gör. Zerrin Sezgin Bayındır Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji AbD
Prof. Dr. Nilüfer Yüksel Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji AbD

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
Dr. Ecz. Hakan Eroğlu Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji AbD
Dr. Ecz. Emirhan Nemutlu Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya AbD
Dr. Ö. Faruk Türkoğlu Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Osman Nacar Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Ebru Bodur Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya AbD Prof. Dr. Mustafa F. Sargon Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Ana Bilim Dalı Doç.Dr. Ethem Beşkonaklı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Beyin Cerrahi Kliniği Prof. Dr. Levent Öner Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyofarmasötik ve Farmakokinetik

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
Uzm. Ecz. Tuğba Gülsün İnal Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji AbD Doç.Dr. Reyhan Neslihan Gürsoy Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji AbD Prof. Dr. Levent Öner Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji AbD

Yorum bırakın

24. NOVARTİS BİLİM ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Novartis Firması tarafından bu yıl 24.’sü gerçekleştirilen ‘Novartis Bilim Ödülleri’, Farmakoloji Proje Destek, Farmasötik Teknoloji Proje Destek ve Novartis Bilim Onur Ödülü olmak üzere, üç kategoride sahiplerini buldu.

Novartis firması tarafından bilimsel araştırmaları teşvik etmek ve artırmak amacıyla 1986 yılından bu yana verilen Novartis Bilim Ödülleri, bu yılki sahiplerini buldu. Ödüller, Farmakoloji Proje Destek, Farmasötik Teknoloji Proje Destek ve Novartis Bilim Onur Ödülü olmak üzere üç kategoride dağıtıldı. Ankara Sheraton Otel’de 14 Nisan Novartis Bilim Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ödül töreni, sanatçı Kenan Işık’ın bilim ve sanat arasındaki benzerlikleri anlatan konuşmasıyla başladı. Törene Sağlık Bakanlığı’nın, ilaç sektörünün ve akademik dünyanın önde gelen isimleri katıldı.


“İlaç Firmalarının Türkiye’de Üretim ve Ar-Ge Yapmaları için Mevzuat Değişikliği Yapılıyor”
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cevdet Erdöl konuşmasında, son yıllarda TÜBİTAK ve diğer desteklerle özellikle genç girişimcilere Ar-Ge amaçlı teşvik sermayeleri verildiğini hatırlatarak, bilimsel tezlerin üretime geçmesi için yürütülen desteklere ilişkin bilgi verdi. Özellikle ilaç firmalarının Türkiye’de üretim ve Ar-Ge yapmalarını istediklerini kaydeden Prof. Dr. Erdöl, bunun için gerekli mevzuat değişikliğinin yapıldığını ve yakın zamanda bazı şirketlerin bu faaliyetlerine başlayacağını söyledi.


“Büyük Fikirler” Listesinden Prof. Dr. Feryal Özel
Törene, 2003 yılında Albert Einstein, John Nash gibi dünyanın en tanınmış bilim insanları ile birlikte “Büyük fikirler” listesine alınmasıyla tanınan NASA İleri Araştırmalar Enstitüsünde görev yapan Arizona Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Feryal Özel katıldı. Prof. Dr. Özel, 2002 yılında NASA İleri Araştırmalar Enstitüsü’nde görev yaptı. Dünyanın en büyük fizikçisi Stephen Hawking ile aynı alanda çalışan Prof. Dr. Özel, galaksilerin oluşumu, yıldızların ölümü, kara delikler alanında yaptığı çalışmalarıyla dikkat çekti. Prof. Dr. Özel, inovasyon ve bilim kavramları çerçevesinde yeni çağın getirdikleri konusunda bir sunum yaptı.

“Değişmeyen Tek Şey, Bilimsel Çalışmaların Ve Bilim İnsanlarının Desteklenmesi”
Ödül töreninde konuşma yapan Novartis Türkiye Başkanı Güldem Berkman; “Önümüzdeki dönemde her sektörde olduğu gibi ilaç ve tıp sektörlerinde de dönüşümler olacak. Bizlerden beklentiler ve dolayısıyla iş yapış şekillerimiz değişecek. Değişmeyen tek şey, bu yeni dönemde de bilimsel çalışmaların ve bilim insanlarının desteklenmesini, araştırmaların teşvik edilmesini, sayılarının arttırılmasını, kaynak yaratılmasını çok önemsemek olacak. İşte bu feyzle, araştırma-geliştirmeye odaklanmış programlarımızla 1986’dan bu yana 24 yıldır Novartis Bilim Ödülleri’ni sunuyoruz” şeklinde konuştu.


‘Novartis Bilim Onur Ödülü’ Prof. Dr. Atilla Hıncal’a Verildi
Törende, ‘Farmakoloji Proje Destek’, ‘Farmasötik Teknoloji Proje Destek’ ve ‘Novartis Bilim Onur Ödülü’ olmak üzere üç kategoride ödül dağıtıldı. ‘Novartis Bilim Onur Ödülü’, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı başkanlarından emekli öğretim üyesi ve Türk Farmasötik Teknoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Atilla Hıncal’a takdim edildi.

FARMAKOLOJİ PROJE DESTEK ÖDÜLLERİ
PROJE NO.1

Endotoksemik Sıçanlarda NO Oluşumundaki Artmaya 20-HETE Düzeylerinde azalmanın Eşlik Ettiği Hipotansiyona COX-2 Ürünlerinin Katkısının Araştırılması
Prof.Dr. Bahar Tunçtan Mersin Üniv. Ecz. Fak.Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmakoloji AbD
Yrd.Doç.Dr. C.Kemal Baharalıoğlu Mersin Üniv. Ecz. Fak.Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmakoloji AbD
Yrd.Doç.Dr. Seyhan Şahan Fırat Mersin Üniv. Ecz. Fak.Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmakoloji AbD
Arş.Gör.Dr. Belma Korkmaz Mersin Üniv. Ecz. Fak.Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmakoloji AbD
Arş.Gör. Tuba Cüez Mersin Üniv. Ecz. Fak.Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmakoloji AbD
Arş.Gör. Ayşe Nihal Sarı Mersin Üniv. Ecz. Fak.Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmakoloji AbD

PROJE NO.2
Hipertansiyonda Oluşan Endotel İşlev Bozukluğu ve Biyobelirteçlerle İlişkisi
Prof.Dr. Emine Demirel Yılmaz Ankara Üniv. Tıp Fak. Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Orhan Mecit Uludağ Gazi Üniv. Ecz. Fak., Farmakoloji Anabilim Dalı

PROJE NO.3
Glutation Tüketimi İle Oluşturulan Oksidatif Stresin Sıçanlarda Kalp Fonksiyonları ve Kontraktil Proteinler Üzerine Etkisi
Prof. Dr. Zeliha Kerry Ege Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Buket Reel Ege Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Gülnur Sevin Ege Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Elif Ertuna Ege Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Gönen Özşarlak Sözer Ege Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Göksel Gökçe Ege Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı


FARMASÖTİK TEKNOLOJİ PROJE DESTEK ÖDÜLLERİ
GRUP NO.1

“SERM (Selektif Östrojen Reseptör Modülatörleri) Grubundan Raloksifen ve Tamoksifenin Lipozomal ve Nanopartiküler İlaç Şekillerinin Geliştirilerek in Vivo-in Vitro Etkinliklerinin İncelenmesi”
Doç. Dr. Zelihagül DEĞİM Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji AbD
Uzm.Ecz.N.Başaran Mutlu Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji AbD
Yrd.Doç.Dr. Dinç EŞSİZ Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji AbD
Dr. Levent ALTINTAŞ Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji AbD
Uzm. Biolog Şükran YILMAZ Hücre ve Virüs Bankası ŞAP Enstitüsü Müdürlüğü

GRUP NO.2
“Bağırsaklardan İlaç Absorpsiyonu Üzerine Kurkuminin Etkisinin İncelenmesi”
Doç Dr. Selma ŞAHİN Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji AbD
Ecz. Fatma GÜDER Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GRUP NO.3
“Büyük Molekül Ağırlığında Peptit Yapısındaki İlacın Trans-skleral İyontoforetik Geçişinin İncelenmesi”
Yrd.Doç. Dr. Sevgi GÜNGÖR İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji AbD
Prof. Dr. Yıldız ÖZSOY İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji AbD

GRUP NO.4
“Resveratrolün Topikal Formülasyonlarının Tasarımında Yenilikçi Yaklaşımlar: Katı Lipit Nanopartiküller ve Nanoyapılı Lipit Taşıyıcılar”
Yrd.Doç.Dr. Evren Homan GÖKÇE Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji AbD
Ecz. Emrah KORKMAZ Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji AbD
Doç. Dr. Işıl TEKMEN Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AbD
Doç. Dr. Ülker SÖNMEZ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AbD
Prof.Dr. Özgen ÖZER Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji AbD
Esra Öz/Haber

Yorum bırakın