Archive for category Prof. Dr. Ayhan Kuzu

CERRAHİNİN “DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI”

6.Cerrahi Araştırma Kongresi’nde “Bilimin Gelişimde Cerrahi Araştırmaların Rolü” isimli sunumu sadece Sağlık Dergisi izledi. Kongre Başkanı Prof. Dr. Ayhan Kuzu, “Cerrahların araştırmacı ruhu sayesinde bilim ileri gidiyor” dedi.
Türk Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen 6. Cerrahi Araştırma Kongresi 8-10 Aralık tarihinde Ankara Sheraton Otel’de gerçekleştirildi. Kongre Başkanı Prof. Dr. Ayhan Kuzu “Bilimin Gelişimde Cerrahi Araştırmaların Rolü” isimli sunumunda şunları anlattı: “Bilimin gelişmesinde cerrahi araştırmalar her zaman öncülük etmiştir. Cerrahlar araştırmacıdır, her zaman bir sorunlu vaka ile karşılaşırlar. Sorunu çözmek için ellerinden gelen her türlü araştırmayı yapmaya gayret ederler. Geçmişte sorunlu vakalar ile karşılaşan cerrahlar bu hastaları daha iyi tedavi edebilmek için bir çok yöntemi denemek ve en iyi yolu bulmak için gayret etmişlerdir. başarılı bir cerrahi girişim için anatomik diseksiyonların yapılması, enfeksiyonların önlenmesinde ellerin yıkanması ve antiseptik cerrahinin uygulanmaya başlanması, doku iyileşmesini hızlandırmak için yara bakımının iyileştirilmesi, damar cerrahisinin gelişmesi ve ardından doku ve organ nakillerinin başlaması, organ nakilleri ile beraber doku uyum problemlerinin yaşanması ve immunoloji bilim dalının ortaya çıkması hep birbirini takip eden bilimsel gelişmelerdir.
“Ameliyatlar İmmünolojinin Doğumuna Neden Oldu”
Eskiden araştırmalarının insanlar üzerinde yapılmasına kimse izin vermiyordu. Hastaneler ve kilise buna şiddetle karşı çıkıyordu. Bu nedenle bilimsel çalışmalar önce denekler üzerinde yapılıyordu. Deneklerde başarı elde ettikten sonra ailelerin iznini alınarak, ilk kalp ameliyatı, ilk beyin ameliyatı ve ilk karın ameliyatları yapılmaya başlandı. Cerrahların araştırmacı ruhu sayesinde bilimde ileri gidiliyor.
Organ nakillerindeki gelişmede benzerdir. 19yy deneklerde organ nakilleri yapılmaya başlanmıştı. Cerrahlar deneklerden böbreği alıyorlar, başka bir hayvana takılıyorlardı. O deneklere taktıkları böbreğin bir süre sonra işlemediğini fark edince yaptıkları incelemelerde cerrahi teknik olarak her şeyin normal olduğunu fakat böbreğin çalışmadığını gözlemlediler. Bunun nedeni araştırılarak bilimi forse ettiler. Araştırmaların sonunda doku ve organ nakilleri kan ve doku uyuşmazlığın bunun nedeni. olduğunu ortaya çıkarttılar ve immünoloji böyle ortaya çıktı. Günümüzde organ ve doku nakillerinin başarı bir şeklide devam etmesinin altında geçmişte yapılan bu tip araştırmaların çok önemi vardır. Günümüzde nakil sonrası gelişen immünolojik olayları baskılamak için ilaç tedavisi kullanılmaktadır.
“Son 150 Yılda İnsan Ömrü 30 Yıl Uzadı
Dünya üzerindeki ilk atalarımızın ortalama yaşam süresi 25 yıldı. 1900’lü yılların başında ise ortalama insan ömrü 50 yıl kadardı. İlk insandan 19 . yüzyıla kadar 125 bin yıl geçmesine karşın insanoğlunun hayatı 25 yıl uzatılabilmiş. Bunu olmasının tek nedeni biraz hijyene dikkat edilmesi, içme suları ile kanalizasyonların ayrılması gibi basit önlemler. 19. yüzyılın başında insan ömrü 50 yıl iken bugün insan ömrü 80 yıl. 125.000 yılda ise insan ömrü 25 yıl uzamışken son 150 yılda insan ömrü 30 yıl uzadı. Yaşam süresinin uzamanın ana nedeni araştırmadır. Özellikle cerrahi araştırmanın önemi çok büyüktür. Karın cerrahisi, göğüs cerrahisi, kalp cerrahisi, kafa cerrahisi bunların hepsini yapan cerrahi motor güçtür. Dolayısıyla cerrahi araştırma son derece önemli.

Yorum bırakın

“DEPREMDE BİNALARIN YIKILDIĞI GİBİ CERRAHLARIN YIKILMAMASI İÇİN”

8-10 Aralık 2011 tarihlerinde Ankara Sheraton Otel’de gerçekleştirilen 6.Cerrahi Araştırma Kongresi’nde bu sene tüm cerrahi branşların katılabileceği şekilde hazırlandı. “Depremde binaların yıkıldığı gibi cerrahların bilimsel alanda yıkılmaması için cerrahi araştırma metodolojilerini bilmeleri gerekiyor” diyen Prof. Dr. Ayhan Kuzu, bilimsel alt yapısı olmayan doktorların tıp literatüründeki yenilikleri, bilimsel gelişmeleri takipte sorun yaşayacaklarını ve ufak bir sarsıntıdan her an yıkılabileceklerini söyledi.

Türk Cerrahi Derneği (TCD) tarafından 2 yılda bir düzenlenmekte olan,6. Cerrahi Araştırma Kongresi 8-10 Aralık tarihinde Ankara Sheraton Otel’de gerçekleştirildi. Kongre Başkanı Prof. Dr. M. Ayhan Kuzu, 560 hekimin katıldığını ve çoğunluğunu asistan hekim ve uzmanların oluşturduğunu belirtti. Bilimsel araştırma dilinin evrensel olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Kuzu, “Cerrahi araştırma metotlarının her yerde evrensel dili kullanması nedeni ile bu kongrede farklı cerrahi branşlarda görev yapan genç meslektaşlarımız araştırma metotlarını öğretmeyi amaçladık. Doğru araştırma metodu kullanmadan planlanan çalışmalarda elde edilen sonuçlar bizleri yanlış sonuçlara yönlendirecektir. Dolayısıyla iyi bir bilim adamı olmak için iyi bir gözlemci olmamız ve doğru metotları kullanarak bilimsel çalışmaları yapmamız gerekiyor. Yaptığınız araştırmayı da dürüstçe rapor etmeniz bunun en önemli parçasıdır. Doğru metotları kullanmadan yapılan çalışmaların yanış sonuçları daha sonra yapılan diğer çalışmalar ile ortaya çıkar. Bilim camiası tarafından yaptığınız yanlış araştırma sonuçları yüzünüze vurulur. Bu nedenle araştırmalar titizlikle planlanmalıdır. Bu kongrede de ana amaç asistanlara ve uzmanlara bilimsel bir makalenin nasıl analiz edilmesi gerektiği üzerinde de duruldu. Mezun olan uzman hekimlerin tıbbı literatürü takip etmesi çok önemlidir. Böylece yeniliklerden haberdar olarak meslek yaşamlarını devam ettirebilirler ve güncel gelişmelerden geri kalmazlar. Bunun için bilimsel makalelerin kendi konularında yayınlanan tıp dergilerinden takip edilmesi çok önemlidir. Fakat bu dergilerde yayınlanan çok sayıda makaleden hangisi iyi bir makale hangisi yararlı bunu anlamak için makalenin okuyucu tarafından iyi bir şeklide analiz edilmesi gerekir. Dergilerde yayınlanan ve kongrelerde sunulan bilimsel çalışmaların doğru bir şekilde analiz edilmesi için bu kongrede genç meslektaşlarımız bilgi aktarımında bulunduk. Bilimsel dergide yazan araştırmalar iyi araştırma mı kötü araştırma mı? Bu yeniliklerden “yararlanabilir miyim, yaralanamaz mıyım?” Hekimlerin tıp dergilerini takip edebilmesi için araştırmayı bilmesi gerekiyor. Bilimsel çalışmaların anlatımını anlayabilmemiz için araştırmanın metodunu bilinmesi gerekir” dedi.

“Depremde Binaların Yıkıldığı gibi Cerrahların Yıkılmaması İçin …”

“Depremde binaların yıkıldığı gibi cerrahların bilimsel anlamda yıkılmaması için araştırmaları bilmeleri gerekiyor” diyen Prof. Dr. Kuzu, alt yapısı olmayan doktorların ufak bir sarsıntıdan her an yıkılabileceklerini söyledi. Bu yıl ki Cerrahi Araştırma Kongresi’ne genel cerrahi asistanlarının yanı sıra 100’den fazla farklı branştan hekimlerin katıldığını dile getiren Prof. Dr. Kuzu, bu branşlar arasında anestezyoloji, kadın doğum, göz, çocuk cerrahisi, üroloji, kalp damar cerrahisi, kulak burun boğaz bilim dallarından da asistan ve uzmanların yer aldığını kaydetti.

Editörler Kursu

Prof. Dr. Kuzu şunları söyledi: “Bu kongrede ilk defa, Türkiye’de çıkan cerrahi dergilerin yayın kalitesini arttırmak için “Editörler Kursu” düzenlendi. Gerek Türk Cerrahi Derneği’nin çıkardığı Ulusal Cerrahi Dergisi gerekse diğer cerrahi branşlarda çıkan cerrahi dergilerin yayın kalitesini arttırmak büyük önem taşıyor. Böylelikle ülkemizde çıkan tüm cerrahi dergilerin bilimsel çıtasını daha da yükselterek genç araştırmacılarımıza daha iyi bir gelecek hazırlamayı hedefliyoruz.”

4 Ayrı Dalda Ödül Töreni Düzenlendi

Cerrahi alanında yapılan özgün klinik ve deneysel çalışmaların sayısını ve kalitesini arttırmak için bildiri sunumlarını özendirmek amacıyla Türk Cerrahi Derneği, klinik ve deneysel çalışmaları ödüllendirildi. . Bu ödüller şöyle;

1- Klinik Araştırma Sözlü Bildiri Ödülleri :

2- Deneysel Araştırma Sözlü Bildiri Ödülleri :

3- En İyi Poster Sunum Ödülü :

4- Yayımlanmış En İyi Makale Ödülü :Yorum bırakın

CERRAHLAR “İNSAN GENOM PROJESİNİ” ELE ALACAK

8-10 Aralık 2011 tarihlerinde Ankara Sheraton Otel’de gerçekleştirilecek olan 6.Cerrahi Araştırma Kongresi’nde insan genom projesi ve sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren performans sistemi ve Tam Gün yasasının bilimsel çalışmalara etkisi ele alınacak.

Türk Cerrahi Derneği (TCD) tarafından 2 yılda bir düzenlenmekte olan, 6.Cerrahi Araştırma Kongresi 8-10 Aralık 2011 tarihlerinde Ankara Sheraton Otel’de gerçekleştirilecek. Tüm cerrahi branşları kapsayacak olan kurslar asistan ve uzmanlar katılabilecek. Kongre sırasında tüm bilim adamlarını ilgilendiren iki konu ele alınacak. Kongre Başkanı Prof. Dr. Ayhan Kuzu şunları söyledi: “İnsan genom projesi” ve bu projenin insan sağlığı üzerine etkileri detaylı bir şeklide konuşulacak. Bilimsel araştırmalarda insan genom projesinin yeri, koruyucu hekimlikteki önemi ve cerrahi araştırmalardaki boyutu konuşmacılar tarafından cerrahi bilim dünyasına aktarılacak.

Cerrahlar ile Bakanlık Yetkilileri Görüşecek
Kongrede ek olarak son günlerde sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren performans uygulamaları, Tam Gün yasası ve bilimsel çalışmalar üzerindeki etkileri detaylı olarak Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile bir forumda konuşulacak.
Ülkemizde genel cerrahi çatısı altında çalışan meslektaşlarımızı bilim dünyasındaki gelişmelerden haberdar etmek, bu yeniliklerin uygulama alanındaki yerlerini tartışmak ve bilimsel çalışmaların metodolojilerini öğretiliyor. Ayrıca araştırma metodolojileri, makale yazım teknikleri, etkili sunum yöntemleri, tez hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken aşamalar, etik kurallar ve iyi klinik uygulamaları öğretilecek.

“Editörler Kursu”
Bu kongrede ilk defa, Türkiye’de çıkan cerrahi dergilerin yayın kalitesini arttırmak için “Editörler Kursu” düzenlenecek. Gerek TCD’nin çıkardığı Ulusal Cerrahi Dergisi gerekse sizlerin çıkardığı cerrahi dergilerin yayın kalitesini arttırmak büyük önem taşıyor. Böylelikle ülkemizde çıkan tüm cerrahi dergilerin bilimsel çıtasını daha da yükselterek genç araştırmacılarımıza daha iyi bir gelecek hazırlamayı hedefliyoruz.

Tüm cerrahi bilimler çatısı altında çalışan asistan, uzman ve genç araştırmacıların kongreden yararlanacaklarına inanmaktayız.”

Kongrenin web sitesi:

Yorum bırakın

TÜM CERRAHLAR BU KONGREDE

8-10 Aralık 2011 tarihlerinde Ankara Sheraton Otel’de gerçekleştirilecek olan 6.Cerrahi Araştırma Kongresi’nde bu sene tüm cerrahi branşların katılabileceği şekilde hazırlandı. Ayrıca Kongrede ilk defa, Türkiye’de çıkan cerrahi dergilerin yayın kalitesini arttırmak için “Editörler Kursu” düzenlenecek.

Türk Cerrahi Derneği (TCD) tarafından 2 yılda bir düzenlenmekte olan, 6.Cerrahi Araştırma Kongresi 8-10 Aralık 2011 tarihlerinde Ankara Sheraton Otel’de gerçekleştirilecek. Tüm cerrahi branşları kapsayacak olan kurslar asistan ve uzmanlar katılabilecek.
Toplantının amacını açıklayan 6.Cerrahi Araştırma Kongresi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Kuzu şunları söyledi: “Bu toplantıda cerrahi alanındaki bilimsel gelişmelerin gerek araştırmacılar, gerekse konunun uzmanları tarafından sunuluyor. Ülkemizde genel cerrahi çatısı altında çalışan meslektaşlarımızı bilim dünyasındaki gelişmelerden haberdar etmek, bu yeniliklerin uygulama alanındaki yerlerini tartışmak ve bilimsel çalışmaların metodolojilerini öğretiliyor. Ayrıca araştırma metodolojileri, makale yazım teknikleri, etkili sunum yöntemleri, tez hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken aşamalar, etik kurallar ve iyi klinik uygulamaları öğretilecek.

“Editörler Kursu”
Bu kongrede ilk defa, Türkiye’de çıkan cerrahi dergilerin yayın kalitesini arttırmak için “Editörler Kursu” düzenlenecek. Gerek TCD’nin çıkardığı Ulusal Cerrahi Dergisi gerekse sizlerin çıkardığı cerrahi dergilerin yayın kalitesini arttırmak büyük önem taşıyor. Böylelikle ülkemizde çıkan tüm cerrahi dergilerin bilimsel çıtasını daha da yükselterek genç araştırmacılarımıza daha iyi bir gelecek hazırlamayı hedefliyoruz.

Cerrahi Branşların Araştırma Kalitesi Yükselecek
Tüm cerrahi branşlara eğitim verilecek araştırma kalitesi yükseltilecek kongre düzenlenecek. Diğer kongrelerden farklı olarak bu sene genel cerrahi tüm cerrahi branşları içine alarak farklı bir kongre düzenliyor. Cerrahi branş asistanlarına verilecek olan eğitim sayesinde hekimler, teorik bilginin yanı sıra el becerilerini geliştirecekler. Kongre kapsamında ilk defa kliniklerde yapılan işlemler yerinde anlatılacak.

Sizde Çalışmanızla Katılın Ödül Alın
Cerrahi alanında yapılan özgün klinik ve deneysel çalışmaların sayısını ve kalitesini arttırmak için bildiri sunumlarını özendirmek amacıyla Türk Cerrahi Derneği, klinik ve deneysel çalışmaları ödüllendiriliyor. Bu ödüller şöyle;
1- Klinik Araştırma Sözlü Bildiri Ödülleri
2- Deneysel Araştırma Sözlü Bildiri Ödülleri
3- En İyi Poster Sunum Ödülü
4- Yayımlanmış En İyi Makale Ödülü ,2010-2011 yıllarında uluslararası dergilerde yayımlanmış makaleler değerlendirmeye alınacak.
Ödüller ile ilgili bilgi www.cerrahiarastirma2011.org adresinde yer alıyor.”.

Yorum bırakın